Čo to je múdrosť ?

absencia hlúposti ...

také jednoduché, vyčerpávajúce, bezchybné a dokonca absolútne vysvetlenie? Väčšinu však aj tak neuspokojí. Prídu iní a prinesú iné vysvetlenia pojmu múdrosť. Ich vlastné definície vytvoria okolo nich skupiny súhlasiacich sympatizantov. Podľa toho, kto je tá či oná skupina prikláňajúca sa k takej či onakej definícii je každému ( kto nemá príliš veľa prachu v očiach ) jasné, kto je ten či onen vysvetľovateľ = vodca skupiny. A opačne, podľa toho ako vodca vysvetľuje, je jasné kto budú jeho kumpáni.

Tento fenomén je zovšeobecniteľný, univerzálny a aplikovateľný na akýkoľvek vzťah idea - vodca - skupina priaznivcov.

Tvrdením "múdrosť = absencia hlúposti" sa nevytvára žiadne zoskupenie okolo šíriteľa tejto myšlienky. Súhlas s takouto definíciou si totiž vyžaduje značne vyvinutú osobnosť, ktorej sprievodnou vlastnosťou je nezačleňovanie sa do skupín. Pritom seba a svoje okolie takáto bytosť vníma a spracováva veľmi pozorne. Je ich len zopár :-) čo môžu hovoriť o múdrosti kvalifikovane.

Múdrosť, ak je ozajstná (iná ani neexistuje) v sebe automaticky nesie aj sprievodné vlastnosti, medzi ne patrí aj spôsob prejavovania sa. Určite nie je vyzývavá, naopak je cudná. Nechodí s dupotom, ale s ľahkosťou vánku, nevnucuje sa, skôr je nepolapiteľná. Nenechá zo seba urobiť nástroj na marketing, skôr sa vám stratí.

Že ako to viem?
Nuž to mi je veru záhadou ... ale pozrite si zatiaľ úvahu o konci sveta -> koniec sveta aktuálna téma v decembri 2012.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Komentáre s http odkazom budú zverejnené, po zvážení správcu blogu Slovensko ;-)